Kariyer

Şirketimizde, strateji ve hedeflerimiz doğrultusunda yeni kadrolar ile istifa ve terfi gibi çeşitli nedenlerle oluşan pozisyonlara, kurumumuzun misyonu, vizyonu, değerleri, politikaları ve hedeflerine uygun adayları seçmekteyiz. Şirketimizde adayların posta, e-posta, internet sitesi veya bizzat gelerek yaptıkları başvurularını ihtiyaçlarımız doğrultusunda gerekli özelliklere sahip ve pozisyon gerekliliklerine cevap veren başvuruları insan kaynakları havuzumuza aktarıyoruz. Aday havuzumuzda yer alan adaylarla yapılan karşılıklı birebir görüşmelerle ve gerekli gördüğümüz durumlarda uyguladığımız testlerle, doğru adayları pozisyonlara yerleştirmek için özenli bir çalışma yürütüyoruz. Seçim sürecinin sonucunda uygun bulduğumuz adaylara iş teklifinde bulunuyor, yeni başlayan çalışanlarımızın şirketimize ve görevine uyumunu sağlıyoruz.

İnsan Kaynakları Politikamız

SGS olarak insan kaynakları politikamız; topluma çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak, çalışanlarımızın, “insana” ve “sürekli gelişim” odaklı bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak uygulamaları yürütmek ve bu vizyona sahip çalışanları firmamıza kazandırmaktır. Her aşamada çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak ve çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak verimlilik, müşteri memnuniyeti gibi şirket hedeflerine katkıda bulunmak temel amaçlarımızdır.